Vanaf medio mei zullen hier diverse activiteiten komen te staan voor de jongeren.