Vanaf medio mei zullen hier diverse activiteiten komen te staan voor de jeugd.